Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna to proces rozkładania czegoś na części, aby zobaczyć, jak to działa. Jest to technika używana przez inżynierów i naukowców, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują procesy w poszczególnych produktach. Inżynieria odwrotna to sposób, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak coś zostało zrobione lub co robi, poprzez rozłożenie go na części i analizę jego struktury. Technologia skanowania 3D przeniosła inżynierię odwrotną na wyższy poziom i aktualnie możemy sprawdzić budowę i strukturę obiektów, bez konieczności rozkładania ich na części pierwsze. Ogromnym udogodnieniem, jakie przyniosło nam skanowanie 3D jest również fakt, że dane odnośnie produktu czy obiektu możemy mieć od razu w formie cyfrowej. Dzięki temu możemy tworzyć 3D danego obiektu, a także dowolnie je przekształcać.

Inżynieria odwrotna była używana od wieków przez inżynierów, naukowców i hobbystów. Może być stosowany w różnych dziedzinach, w tym w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, programistycznej i biomedycznej. Inżynierowie wykorzystują inżynierię odwrotną, aby poznać projekt obiektu i go ulepszać. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć nowy typ śrubokręta, ale nie wiesz, jak działa typowy śrubokręt, możesz go rozebrać, aby zobaczyć, dlaczego działa. Obecnie lepiej będzie w tym celu wykorzystać skaner 3D.

Inżyniera odwrotna pozwala nam na otrzymywanie produktów i obiektów, na podstawie danych gromadzonych w realizacjach, które wcześniej zostały wykonane na podobnych warunkach. To właśnie dzięki inżynierii odwrotnej możemy dotrzeć do informacji odnośnie tego, jak dany produkt jest zrobiony bez konieczności wykupowania patentów i długiego oczekiwania na informacje odnośnie budowy maszyny.

Skanowanie 3D pozwala na usprawnienie procesu produkcji i kontroli jakości. To właśnie dzięki niemu inżynierowie i technicy uzyskują informacje o tym, jak coś działa i jak zostało zrobione. Inżynierię odwrotną można również zastosować do oprogramowania komputerowego, a nawet innych programów, które nie są oprogramowaniem. Celem inżynierii wstecznej jest pobranie kodu i danych z programu i wykorzystanie ich w innym celu, takim jak stworzenie nowego programu lub naprawienie błędów w już istniejącym. https://vpi-polska.pl/